انوشیروانی: تمرینات تیم ملی با شرایط سنتی خداحافظی می‌کند