خوش‌وبش مایلی‌کهن و منصوریان/ شعار علیه رحمتی و مورد عجیب حریف استقلال + تصاویر