تختی زرعکانی موفق به کسب مدال برنز رقابت های قهرمانی آسیا شد