تیم ملی اسنوکر ایران به مدال نقره رقابت های آسیایی دست یافت