صعود فولاد به یک شانزدهم نهایی جام‌ حذفی با برتری مقابل عقاب تبریز