صعود لیورپول به رده دوم جدول با پیروزی در خانه سوانزی