آماده رویارویی با استقلال می شویم؛/ عباسی: فرهاد کاظمی استعفا داده بود