تیم ملی در زمان کی روش چندبار به آسیایی‌ها باخته است؟