در مصاحبه با خبرنگاران/ انریکه: خوش شانسم که اینیستا را دارم