ساکت: شرایط مطلوبی را برای تیم‌های ملی مهیا می‌کنیم/ هدف ما نخبه‌یابی و نخبه‌پروری است