تدبیر جدید فدراسیون فوتبال برای بازی با کره در شب عاشورا