در مصاحبه با خبرنگاران/ زیدان: می‌دانم پیروز نشویم چه انتظارمان را می‌کشد