برانکو از عواقب حذف پرسپولیس مطلع بود/ ریشه بازیکنان خارجی بی‌کیفیت را باید خشکاند