وضعیت بحرانی در سیاه‌جامگان/ مربی و سرپرست هم تمرین را تحریم کردند