بازار سلفی استقلالی ها با هواداران در تختی انزلی+عکس