ساکت:تیم ملی بلافاصله پس از بازی ازبکستان برمی گردد