تلاش برای میزبانی نخستین مسابقات بین المللی وودبال ساحلی/ نخستین لیگ کشوری وودبال در سال آینده برگزار می شود