دختران تالوکار به دو مدال رسیدند/ مجیری قهرمان ووشوی نوجوانان جهان شد