تعطیلی دو روزه تمرینات استقلال خوزستان/ گرد و خاک دیدار دوستانه شاگردان پورموسوی را لغو کرد