پیروانی: قشقایی با تفنگ بادی به جنگ اسلحه ژسه آمد و پیروز شد/ پرسپولیسی‌ها خیلی مغرور بودند