نادری اولین طلای کشتی و ششمین طلای کاروان ایران را کسب کرد