حسینی در بازی با تیم استانی هم بازی نمی‌کند/ جانشین رحمتی چه زمانی باید آماده شود؟