پس از بازی هفته هشتم لیگ هلند/ جهانبخش، دوشنبه در آخرین تمرین تیم ملی