جلسه سرنوشت ساز کاظمی و رویانیان در مشهد/ سرمربی شاکی امروز تصمیم گیری می‌کند