صحنه های تلخ از انزلی، چند ساعت مانده تا بازی با استقلال+عکس