کفاشیان: به هیچ عنوان از مسئولان فدراسیون گله نکرده‌ام/ تمام تصمیمات در نشست هند با هماهنگی گرفته شد