تلاش برای برگزاری نخستین مسابقات بین المللی وودبال ساحلی ونخستین لیگ کشوری وودبال در سال آینده