انصاریان: نباید از برانکو ایراد گرفت/ حذف به خاطر دست‌کم گرفتن حریف بود