رقابت‌های قهرمانی شنای جانبازان و معلولین برگزار شد