استقلال خوزستان طلسم شده است/ نمی‌دانم چه بلایی سر تیم ما آمده که نمی‌بریم