نتایج شطرنج‌بازان کشورمان در دور هشتم شطرنج قهرمانی نوجوانان جهان