فوتسال دنیا یک بازیکن بزرگ دیگر را از دست داد/ کشاورز در بهترین زمان ممکن خداحافظی کرد