مدال جهانی دور از دسترس نیست؛/ حرف‌های کاپیتان تیم ملی پس از خداحافظی