با حذف از جام حذفی تمرکز بیشتری روی لیگ خواهیم داشت/ گچسارانی‌ها دفاعی بازی کردند