مجمع انتخاباتی رئیس هیات فوتبال استان هرمزگان برگزار شد