افت نکردم، شوت هایم را دروازه‌بان‌ها می گیرند/ ادینیو: وظیفه اصلی‌ من گل‌زدن نیست