ناظم‌الشریعه: از لحاظ امکانات ضعیف هستیم / «ریکاردینیو» بازیکن بزرگی است ولی ما ایران هستیم