با قدرت برابر عراق به میدان بروید/ تاج: توانایی قهرمانی آسیا را داریم