واکنش نایب‌رئیس فدراسیون وزنه‌برداری به حکم مولایی