مقصر حذف پرسپولیس کیست و چه کسی باید پاسخگو باشد؟/کاش بدون ملی‌پوشان، از عوارضی تهران هم رد نمی‌شدند!