طرفداران انگلیس بیشتر از مربیان ایرانی برای فوتبال وقت می گذارند/ تقوی: ترسیدم دلالان جیب منصوریان را بزنند!