خداحافظی عمرانی از تیم ملی به دلیل تاهل و باشگاه خصوصی‌اش بود/ تیم امید تنیس روی میز تعطیل نیست