هواداران رئال، په‌په را به راموس، و موراتا به بنزما ترجیح دادند