کی‌‌‌روش می‌خواهد فوتبال مارا نابود کند/ به جام جهانی صعود نخواهیم کرد