حیف است امثال کشاورز از تیم ملی خداحافظی کنند/ امیدوارم فدراسیون قدردانی خوبی انجام دهد