بلاتکلیفی در آینده فدراسیون تیراندازی/ استعفا، برکناری یا ...