کشته شدن رقیب کشتی‌گیر ایرانی بعد از پیوستن به داعش!