برگزاری آخرین تمرین تیم ملی فوتسال پیش از بازی پرتغال