دلیل حذف شوکه‌کننده سرخ‌پوشان؛ پرسپولیس تیم دوم ندارد!