ساعی: فدراسیون تکواندو از عکس من هم می‌ترسد/ در المپیک هم اخلاق را باختند هم ورزش را